web analytics

De nieuwe engel ISBN: 9789075879179 – Klaus Siegel

De nieuwe engel ISBN: 9789075879179 – Klaus Siegel
Nu slechts € 28.50
De nieuwe engel ISBN: 9789075879179 – Klaus Siegel

In het Frankrijk van vlak voor de Tweede Wereldoorlog staat de gevluchte Duitse jood Otto Edelstein gedurende enkele maanden de doodzieke cultuurfilosoof Walter Benjamin terzijde. Deze bezit een aquarel, ‘de Nieuwe Engel’, van Paul Klee, waarmee Otto een opvallende gelijkenis vertoont. De filosoof kent daar een mystieke betekenis aan toe en beseft dat hij in de jongeman zijn noodlot heeft ontmoet.
Uitgave: 2003 Uitvoering: Paperback Levertijd: 2 werkdagen…
lees meer …


Boekenwinkel online – Roman – Literatuur

De onbekende Hitler ISBN: 9789076249643 – Fontaine, P.F.M.

De onbekende Hitler ISBN: 9789076249643 – Fontaine, P.F.M.
Nu slechts € 26.45
De onbekende Hitler ISBN: 9789076249643 – Fontaine, P.F.M.

Uitgave: 2011 Uitvoering: Paperback Levertijd: 5-7 werkdagen…
lees meer …


Boekenwinkel online – Roman – Literatuur

Nostromo ISBN: 9789074328470 – Joseph Conrad

Nostromo ISBN: 9789074328470 – Joseph Conrad
Nu slechts € 34.95
Nostromo ISBN: 9789074328470 – Joseph Conrad
Een Verhaal Over Een Kustplaats
Nostromo is een spannende, breed opgezette roman over de gefingeerde Zuid-Amerikaanse republiek Costaguana. De handeling speelt zich af rond de stad Sulaco, waar de verschillen tussen de klassen en rassen groot zijn. De politieke situatie is onzeker, zoals schijnt te horen in Zuid-Amerika: hebzucht en machtswellust worden beurtelings gebotvierd door verschillende individuen en hun kliek.
Tegen die achtergrond plaatst Conrad een aantal sterk uitgewerkte personages, meest westerlingen, ieder met hun eigen belang, op politiek, sociaal, economisch of amoureus gebied. Die smeltkroes van belangen resulteert in een groot moreel drama van dictatuur en geweld, van verlammend materialisme en onverbiddellijk vooruitgangsgeloof.
De splijtzwam ter plaatse is de zilvermijn die vlak bij Sulaco wordt geëxploiteerd door Europeanen. Als de instabiele politieke situatie escaleert en uitloopt op een revolutie, is de zilvermijn een van de eerste doelen van de nieuwe politieke machten. De legers naderen de stad en de conflicten spitsen zich toe.

Een kort bezoek aan Venezuela inspireerde Joseph Conrad tot het creëren van Costaguana, dat misschien de eigenlijke hoofdpersoon van het boek is.
‘Het begon met een beeld dat ik had, een beeld van een schemerland dat de provincie Sulaco zou worden, met zijn hoge, donkere siërra en zijn nevelige campo als stomme getuigen van gebeurtenissen die voorvloeiden uit de
hartstochten van mensen met een onduidelijk besef van goed en kwaad.’ Zo schreef Joseph Conrad 1857-1924) zelf over het ontstaan van zijn meesterwerk Nostromo. Hij leefde twee jaar als een kluizenaar om uit zijn summiere gegevens zijn Zuid-Amerikaanse wereld te scheppen, een gistend, complex universum waar de landschappen, mensen en talen elkaar treffen rond een duistere held, Nostromo.
In weinig of geen andere engelstalige boeken wordt zo overtuigend een heel land, Costaguana, eerst geschapen en vervolgens in vuur en vlam gezet als er slag wordt geleverd om het bezit van macht en een fortuin aan zilver. Ook zijn er weinig boeken waarin personages uit elke laag van de maatschappij zo volledig worden geportretteerd, van de Engelse grootindustrieel Charles Gould tot de knappe Italiaanse zeeman Nostromo, die zich leent voor het verdedigen van de belangen van anderen, maar uiteindelijk ook zelf belangen blijkt te hebben.
Uitgave: 2001 Uitvoering: Hardcover Levertijd: 2 werkdagen…
lees meer …


Boekenwinkel online – Roman – Literatuur

De Gedichten / 1974-1983 ISBN: 9789023446514 – Harry Mulisch

De Gedichten / 1974-1983 ISBN: 9789023446514 – Harry Mulisch
Nu slechts € 34.50
De Gedichten / 1974-1983 ISBN: 9789023446514 – Harry Mulisch

‘In een overbekend geworden brief aan Achterberg heeft Mulisch verklaard, weinig of niets voor poëzie gevoeld te hebben, totdat hij met diens poëzie kennis maakte. Hij trof in die poëzie meteen de meest absolute en veeleisende, een die in taal het onmogelijke wil realiseren: het vinden van de leven gevende formule. In absoluutheid doet de poëzie van Mulisch niet onder voor die van Achterberg, al is het object van zijn streven anders: hij tracht in taal de poëzie te scheppen, tot spreken over zichzelf te brengen. Steeds opnieuw. En daarom steeds opnieuw beginnend. Dat de uitersten elkaar raken en, zoals latere poëzie te verstaan kan geven, die – poëzie wel eens de stilte zou kunnen zijn, is voor Mulisch, die graag in absolute tegendelen denkt – alles of niets – kenmerkend.’- KEES FENS
Uitgave: 1996 Uitvoering: Paperback Levertijd: Op werkdagen voor 17.00 uur besteld, morgen in huis…
lees meer …


Boekenwinkel online – Roman – Literatuur

Snijpunt ISBN: 9789047602774 – Nelleke Noordervliet

Snijpunt ISBN: 9789047602774 – Nelleke Noordervliet
Nu slechts € 32.95
Snijpunt ISBN: 9789047602774 – Nelleke Noordervliet
12 CD Luisterboek voorgelezen door Nelleke Noordervliet
Nelleke Noordervliet
snijpunt
Twee levens, Nora Damave en Guido Kaspers, ooit verbonden in een huwelijk waaruit Franca is voortgekomen. Twee generaties in een veranderende wereld, drie personen die op een snijpunt van hun leven komen.

ROmAn OMsLAgFOTO stefano Caporali / Tuscany photo VOrMgEViNg Nanja Toebak
isBN 9789045702780 Nur 301 paperback, 14 x 21 cm, 384 pp, € 12,50 juni 2009

‘Technisch vernuft, een goede losse stijl, geestigheden, impliciete commentaren op het onderwijs, een generatiekwestie – dit boek richt zich werkelijk tot iedereen. zelfs de liefhebber van onge compliceerde doorkijkjes in het italiaanse landschap wordt bediend. […] wat een rijkdom. *****’ DE vOLkskRAnt
Uitgave: 2008 Uitvoering: Audio Boek CD Levertijd: 3-4 werkdagen…
lees meer …


Boekenwinkel online – Roman – Literatuur

De triomf van de universele gnosis ISBN: 9789071608148 – Antoine Gadal

De triomf van de universele gnosis ISBN: 9789071608148 – Antoine Gadal
Nu slechts € 29.50
De triomf van de universele gnosis ISBN: 9789071608148 – Antoine Gadal

De Triomf van de Universele Gnosis belicht een belangrijk moment in de geschiedenis van demoderne spiritualiteit: deel I beschrijft de ontmoeting tussen Antonin Gadal, de Patriarch van de Kathaarse Broederschap, en Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri, de geestelijk leiders van het Lectorium Rosicrucianum, en de doorwerking van die ontmoeting. Deze vertegenwoordigers van tweespirituele stromingen, Katharen en Rozenkruisers, ervaarden hun samenkomst als het moment waarop deGnosis, de kennis van God die de Katharen wilden behoeden en doorgeven, werd overgedragen en zichopnieuw kon manifesteren. Daarbij verwezen zij naar een profetie, gedaan op het moment van devernietiging van de middeleeuwse Broederschap der Katharen op het kasteel Montsegur in Occitanie, op16 maart 1244: Maar na zevenhonderd jaar zal de laurier weer bloeien.Deel II bevat een bloemlezing van niet eerder gepubliceerde teksten van de hand van Gadal, die de weerslag zijn van jarenlange, zelfstandige studie naar de bronnen van de Gnosis en de verwerking daarvan in een diepe innerlijke waarneming van de gang van de mens op zijn weg naar de Volmaaktheid,symbolisch uitgedrukt als de weg van de heilige Graal.
Uitgave: 2004 Uitvoering: Hardcover Levertijd: 2 werkdagen…
lees meer …


Boekenwinkel online – Roman – Literatuur

Het Fabeldier Dat Komrij Heet ISBN: 9789023412359 – O. Blom

Het Fabeldier Dat Komrij Heet ISBN: 9789023412359 – O. Blom
Nu slechts € 27.50
Het Fabeldier Dat Komrij Heet ISBN: 9789023412359 – O. Blom
Fotobiografie
Het Komrij-wezenEr is een fabeldier dat ‘Komrij’ heet, Een wonderlijke naam voor zoiets aardigs.De kop ervan is weliswaar vrij breed, Maar verder heeft het niet veel eigenaardigs.Hij is een beetje sullig, een soort flap.Zijn handen lijken erg op kolenschoppen, Ook zit de kop gewoon er bovenop.Hij zal zich nooit eens tot iets moois ontpoppen.Hij is een hond, meer niet. Zijn hele levenZal hij een wezen zijn ‘dat steeds begrijpt’.Alleen diep in de nacht jankt hij soms even, Daar een geheime pijn zijn strot toeknijpt.Gerrit Komrij
Uitgave: 2004 Uitvoering: Hardcover Levertijd: 2 werkdagen…
lees meer …


Boekenwinkel online – Roman – Literatuur

Gedichten 1960-1997 ISBN: 9789021484686 – Willem van Toorn

Gedichten 1960-1997 ISBN: 9789021484686 – Willem van Toorn
Nu slechts € 29.50
Gedichten 1960-1997 ISBN: 9789021484686 – Willem van Toorn

Op 20 mei 2000 heeft Willem van Toorn de A.Roland Holst Penning (met bijbehorend stipendium) ontvangen, een van de voornaamste prijzen die een poëtisch oeuvre in Nederland ten deel kunnen vallen. Het is dus hoog tijd dat er in fraaie vorm een uitgave van dat oeuvre verschijnt-een oeuvre dat zich laat lezen als een oud cultuurlandschap: de schijnbare natuurlijkheid verwijst overal naar menselijke activiteit, de volheid van indrukken wordt mede bepaald door de talloze menselijke stemmen, die zeggen ‘wij hebben bestaan’.
Uitgave: 2001 Uitvoering: Hardcover Levertijd: 2 werkdagen…
lees meer …


Boekenwinkel online – Roman – Literatuur

In de fuik ISBN: 9789052261775 – P.A. Toer

In de fuik ISBN: 9789052261775 – P.A. Toer
Nu slechts € 27.50
In de fuik ISBN: 9789052261775 – P.A. Toer
roman
Met het monumentale werk In de fuik roept Pramoedya Ananta Toer een caleidoscopisch beeld op van het leven onder Nederlandse heerschappij. Balancerend tussen venijn en mededogen etst hij’ portretten van Indonesische ‘krijgsgevangenen’ en hun bewaken ten tijd de van de politionele acties tegen de nog zo prille Republiek Indonesië (1947-1949).
Uitgave: 1994 Uitvoering: Hardcover Levertijd: 2 werkdagen…
lees meer …


Boekenwinkel online – Roman – Literatuur

De moord op Lumumba ISBN: 9789056172367 – L. de Witte

De moord op Lumumba ISBN: 9789056172367 – L. de Witte
Nu slechts € 27.45
De moord op Lumumba ISBN: 9789056172367 – L. de Witte

Uitgave: 1999 Uitvoering: Paperback Levertijd: 5-7 werkdagen…
lees meer …


Boekenwinkel online – Roman – Literatuur

Boekenkasten